Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Při nákupu přes internetový obchod můžete zboží do 14 dnů od převzetí zásilky vrátit nebo požadovat výměnu. Zboží nesmí být použité nebo poškozené a musí být v kompletním balení jak vám přišlo včetně visaček , cenovek a obalu nebo krabice. Při výměně hradí zákazník výši celého poštovného. Pokud vám zboží nevyhovuje a nechcete je vyměnit za jiné, pošlete nám ho zpět, přiložte kopii dokladu o nákupu a přímo na ni připište, jakým způsobem chcete vrátit peníze za zboží - zda poštovní poukázkou nebo převodem na účet (v takovém případě rovnou uveďte číslo vašeho účtu), nebo nám to po domluvě můžete poslat na dobírku. Vrátíme vám částku, kterou jste zaplatil za zboží bez poštovného. Adresa pro výměnu nebo vrácení zboží: Hovadová Milada, Nová Ves 391, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Doručení zboží

Výrobek zhotovujeme podle dané objednávky. Na ušití potřebujeme 1-2 dny. K doručení zboží využíváme Českou Poštu, zboží zasíláme na dobírku. Dodání je tedy 3 až 4 dny.

Při platbě převodem posíláme obchodní balík

Poštovné do zahraničí: pokud si zvolíte jako způsob dodání Českou poštu, spočítáme Vám poštovné podle objednávky a zašleme na email.

Nedoručené zboží

Při nepřevzetí zboží zákazníkem je stanovana lhůta Českou Poštou, do kdy je zásilka ukládána na poště. Po nepřevzetí zásílky a následném vrácení zboží prodejci vzniká zákazníkovi povinnost zaplatit náklady spojené s poštovným a celou objednávkou rovnajicí se 200kč. Pokud zákazník tuto pokutu nezaplatí do 30dní od vrácení objednávky, bude pokuta vymahána soudně na náklady zákazníka.

Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci lze uplatnit pouze v záruční době, tedy do uplynutí 31dnů od převzetí zboží. Objeví-li se na zboží vada, je třeba reklamaci uplatnit neprodleně. Další používání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem k odmítnutí reklamace.

Reklamované zboží musí být čisté, suché a hygienicky nezávadné. Při reklamaci je třeba prokázat nákup zboží v našem obchodě nejlépe dokladem o nákupu (fakturou).

V případě, že budete posílat zboží na reklamaci poštou, napište přímo na kopii dokladu důvod reklamace, stručně popište vzniklou vadu.

Pokud se jedná o odstranitelnou vadu, má zákazník právo na bezplatnou, včasnou a řádnou opravu. Tuto vadu odstraníme neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace.

Bližší informace o průběhu reklamace získáte : hovadradim@seznam..cz

Reklamační řád

Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídalpotřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.

Nadměrné užívání výrobku nebo jeho používání k nevhodnému účelu mohou nepříznivě ovlivnit funkčnost a životnost výrobku.

Správná a pravidelná údržba výrobku je předpokladem pro dobrý stav zboží a jeho plnou funkčnost.

Všeobecné záruční podmínky

Práva kupujícího z odpovědnosti za rozpor s kupní smlouvou a z odpovědnosti za vady zboží (dále jen reklamace) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamační řádem v platném znění, který je neoddělitelnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající je povinen seznámit kupujícího s obsahem reklamačního řádu vhodným způsobem (např. zveřejněním na www stránkách)

V případě, že kupující zjistí, že zboží není při převzetí ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího reklamaci. Za rozpor s kupní smlouvou nabo za vadu zboží nelze považovat a reklamaci nelze uplatnit v případě, že:

změna vlastností zboží vznikla v důsledku opotřebení či nesprávného používání, skladování, nesprávného zásahu či mechanického poškození

změna vlastností zboží vznikla v důsledku neprovádění nutné údržby nebo v důsledku jejího nesprávného provedení

reklamace se týká vady, pro kterou byla sjednána nižší cena

jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení,

které mělo zboží při převzetí kupujícím

zboží již je zcela opotřebováno v rámci své užitné hodnoty

Uplatnění reklamace

Kupující by měl reklamaci uplatnit v místě, ve kterém zboží zakoupil. Kupující má však právo uplatnit reklamaci v kterékoliv provozovně patřící prodávajícmu, v níž je přijetí reklamace možné, a to s ohledem na sortiment prodávaného zboží, popřípadě v místě podnikání nebo sídle podávajícího. Výjimkou je uplatnění reklamace u osoby, které je určena v záručním listě k provedení záruční opravy.

Kupující by měl uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady. V případě, že kupující bude zboží po zjištění vady nadále používat a způsobí tak rozsáhlejší poškození, nebude reklamace uznána.

Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn. doložit místo a čas uskutečnění koupě a cenu zakoupeného zboží. Výše uvedené náležitosti doloží kupující prodejním dokladem, záručním listem, popř. jiným věrohodným způsobem.

Lhůta pro vrácení zboží

Lhůta pro uplatnění reklamce (záruční doba) je15dní a počíná běžet v okamžiku převzetí zboží kupujícím, pokud není zvláštním právním předpisem stanovena záruční doba delší. Zákazník má právo vrátít do 14dní nepoužité zboží bez udání důvodu.

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen převzít si zboží k datu uvedeném na potvrzení o vyřízení reklamace. Nevyzvedne-li si kupující zboží do šesti měsíců od vyznačeného data a byl-li v této době kupující alespoň jednou vyzvám k převzetí zboží, má prodávající právo zboží zlikvidovat.

Odstranitelné vady

Vady, jejichž odstaněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita zboží, a oprava může být řádně provedena ve stanovené lhůtě, jsou vady odstanitelné. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu. Prodávající je povinen v takovém případě vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstranit a zboží opravit. Kupující může požadovat výměnu zboží pouze v případě, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li výše uvedený postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

V případě, že se u zboží projeví stejná odstranitelná vada i po předchozích nejméně dvou opravách nebo vyskytnou-li se u zboží současně alespoň tři odstanitelné vady, má kupující stejná práva, jabo by se jednala o vadu neodstranitelnou.

Neodstranitelé vady

Vady, které nelze odstranit a které brání řádnému užívání zboží, jsou vady neodstranitelné. Kupující je v takovém případě oprávněně požadovat výměnu zboží nebo od smlouvy odstoupit.

V případě jiné neodstanitelné vady věci, která však nebrání v jejím užívání, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

Řešení sporů

V případě, že prodávající reklamaci odmítne jakožto neoprávněnou, nebo dojde-li v průběhu reklamačního řízení k jinému sporu, je kupující oprávněn obrátit se na soudního znalce a vyžádat si u něj posudek o oprávněnosti reklamace. V případě, že výše uvedený znalecký posudek prodávající neuzná, případně předloží kupujícímu posudek s odlišným výrokem, mají obě strany právo obrátit se na příslušný soud.